مریم خلجی


 

مجموعه های که مریم خلجی در آن ایفای نقش کرده است

آوای کتاب (كبوترها مي گريند)

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 22 دقیقه

آوای کتاب (شكار در آسمان )

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 24 دقیقه

آوای کتاب (پسر ركورد را شكست )

موضوع : دفاع مقدس

مدت : 24 دقیقه

آواي كتاب " اشكي در باران"

موضوع : اجتماعی

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب " اسير خاك "

موضوع : اجتماعی

مدت : 28 دقیقه