مریم امینی


 

مجموعه های که مریم امینی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن(آقای توکلی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 20 دقیقه

افق روشن( نوشابه و آب معدنی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 26 دقیقه

آوای کتاب (نویسنده حمید یعقوبیان)

موضوع : فرهنگی

مدت : 30 دقیقه

آوای کتاب (مـثل های قدیمی)

موضوع : فرهنگی

مدت : 24 دقیقه

افق روشن(کارآفرین فریبرز قنبری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 27 دقیقه