میترا رزاقی


 

مجموعه های که میترا رزاقی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین مهندس یوسفی)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29:31 دقیقه

میراث کهن

موضوع : سیاسی

تعداد قسمت ها : 2