محسن ساسانی


 

مجموعه های که محسن ساسانی در آن ایفای نقش کرده است

افق روشن (کارآفرین نسرین جافریان)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 30 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای عسگری)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 29 دقیقه

افق روشن (کارآفرین آقای بیات)

موضوع : کارآفرینان

مدت : 31 دقیقه

مسابقه شش در هفت

موضوع : اجتماعی

مدت : 61:40 دقیقه