عوامل برنامه :

کارگردان : محمد صالح ذاکری
تهیه کننده : علی دنیوی ساروییکی از هزاران (یکی از هزاران)
تولید سال 1390   مرکز مازندران

این مجموعه باارزش در سی قسمت مستقل تهیه شده است که به زندگی سرداران شهید مراکز استانها پرداخته است .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال