عوامل برنامه :

کارگردان : لیلا عسگری
تهیه کننده : مهدی شهداد
گوینده: فرزانه رفسنجانی


زمامدار علم
تولید سال 1390   مرکز اصفهان

زندگی حضرت امام محمد باقر (ع) و ویژگیهای بقیع به عنوان آرامگاه حضرت امام محمد باقر (ع) در این برنامه مورد بررسی قرار گرفته شده این برنامه به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر (ع)و با کارشناسی حجت الاسلام ذات هوش تهیه شده است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال