عوامل برنامه :خواننده: سالار عقیلی


یاز هم پیمان(سمفونی کارون)
تولید سال 1392   مرکز تهران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال