عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه وکیلی

گوینده: امیر همایون یزدان پور


یک قدم تا آسمان
تولید سال 1390   مرکز فارس

در این ویژه برنامه با توجه به اشاراتی که به زندگی مولانا و اشعارش شده به تأثیر¬پذیریهای خواجه شیراز از مولانا پرداخته است.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی