عوامل برنامه :خواننده: گروه کر


سرود آزادی
تولید سال 1392   مرکز تهران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 25%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 75%
 

سایر موسیقی های سیاسی