عوامل برنامه :خواننده: محمد گلریز


من ایرانیم آرمانم شهادت
تولید سال 1392   مرکز تهران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 86%
 
خوب 4%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 8%
 

سایر موسیقی های سیاسی