عوامل برنامه :خواننده: شهرام ناظری


مردان خدا
تولید سال 1392   مرکز تهران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 70%
 
خوب 20%
 
متوسط 10%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های سیاسی