عوامل برنامه :خواننده: رضا طیبی


سرود ما
تولید سال 1391   مرکز تهران

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 0%
 
متوسط 12%
 
ضعیف 37%
 

سایر موسیقی های سیاسی