عوامل برنامه :

کارگردان : مریم رشید دل

گوینده: عباس آذرپی


مثل ها و متل ها
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

در این برنامه ضرب المثل آردم رو بیختم ،الکم رو آویختم بیان میشود و کارشناس برنامه جناب آقای دکتر عارف در مورد این ضرب المثل توضیحاتی میدهند

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی