عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری احمد طاهری
تهیه کننده : محسن ساسانی محسن ساسانینمایش حادثه
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

بابک جوان خوشگذرانی است که مدام با دوستان خود به تفریح و خوشگذرانی می رود،پدر او از کار بابک ناراضی است. پدر،روزی در سر ساختمان با یکی از زیر دستان خود که پسرش برای کار به انجا آمده بود دعوا میکند،پیرمرد پدر بابک را به خدا وا میگذارد و این آغاز ماجرایی شنیدنیست...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال