عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
شاخه نبات
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

این برنامه با هدف تفریحی،سرگرمی برای مخاطبان بابیان موضوعات مختلف فرهنگی،اجتماعی تهیه شده وتلاش میکندبااستفاده ازلهجه شیرین اراکی مطالب آموزنده اخلاقی درارتباط باخانواده ها رادرقالب طنز اجتماعی بیان کند. یکی از بخش های مهم وجذاب این برنامه که مدت زیادی ازبرنامه رابه خود اختصاص میدهدبخش ماجراهای مراد و گلنساء و دانا است...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر ترکیبی های فرهنگی