عوامل برنامه :

تنظیم کننده : علیرضا کوهکلانی

خواننده: محمد تقی زاده


'گل گوزه لیم
تولید سال 1392   مرکز اردبیل

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 50%
 
خوب 0%
 
متوسط 33%
 
ضعیف 16%
 

سایر موسیقی های مناسبتی