عوامل برنامه :


کبک زری
تولید سال 1392   مرکز خراسان جنوبی

نوازنده: دوتار: مهدی میامی- دایره: ناصر قوی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 66%
 
متوسط 33%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی