عوامل برنامه :خواننده: نریمان فاضلی


المان
تولید سال 1392   مرکز چهار محال و بختیاری

قطعه باکلام المان در واحد شعر و موسیقی مرکز چهارمحال و بختیاری تهیه و تولید شد

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 71%
 
خوب 0%
 
متوسط 28%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی