عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
تهیه کننده : محسن ساسانی

نویسنده : مریم رشید دل

مزاحم
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

داستان نمایش مزاحم از آنجا آغاز می شود که با عروسی افسانه و اهدای کلید آپارتمان توسط پدرش به عنوان هدیه پس از ازدواج به او تلفنهای مشکوکی می شود که.....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال