عوامل برنامه :

کارگردان : احمد طاهری
تهیه کننده : بهمن پارسا آرااز این بالا دنیا کوچیکه
تولید سال 1391   مرکز مرکزی

عنوان نمایشی است که در ان مردی درون جرثقیل نشسته بدون هدف بالای ساختمان بیمارستان و دبستان دخترانه می چرخاند در پشت این ماجرا رئیس پروژه ساختمان سازی است و جریان اخراج کارگر و....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال