عوامل برنامه :

کارگردان : اکرم شاکری


نویسنده : اکرم شاکری
گزارشگر : اکرم شاکری

شب نشینی رشت
تولید سال 1391   مرکز گیلان

در مورد مراسم شب نشینی در یکی از روستاها

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 16%
 
خوب 16%
 
متوسط 50%
 
ضعیف 16%
 

سایر مستند های اجتماعی