عوامل برنامه :

کارگردان : زهرا نوری

گوینده: الهام حسینی


پنج دری
تولید سال 1390   مرکز گلستان

در این برنامه قدمی خواهیم زد در کوچه پس کوچه های دیروز گلستان در بخش سفر نامه به پوکرد وال گرگان سفر می کنیم، در بخش نای و نوا ، گوش ودل را به شنیدن موسیقی های گرگانی می سپاریم . در بخش دیگ وسه پایه ، با پخت غذایی خوشمزه و با تهیه شیرینی آن هم توسط یکی از قنادان گرگانی آشنا می شویم . در بخش و اما دیروزش ، گذری می کنیم به رسم ورسوم گذشتگان این سرزمین . و در بخش پچ پچه ها ، با لهجه ، گویش و ضرب المثل های گرگانی آشنا می شویم.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال