عوامل برنامه :


آهنگ ساز : التفات داودیکور اوغلی
تولید سال 1392   مرکز زنجان

گروه آشقی مدت: 1:22

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 75%
 
خوب 0%
 
متوسط 25%
 
ضعیف 0%
 

سایر موسیقی های اجتماعی