عوامل برنامه :

کارگردان : مجتبی طالبی
وارث
تولید سال 1391   مرکز گلستان

چند نفر مشغول شام خوردن هستند که متوجه حضور فردی در باغ می شوند ابتدا فکر می کنند او دزد است بعد متوجه می شوند که نوه یکی از آنهاست ، پسری که 40 سال پیش از خانه پدر رفته و تا آن موقع پدر و خانواده اش از او خبری ندارند و حالا آن پسر یکی از مبارزین برعلیه رژیم پهلوی است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال