عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
تهیه کننده : شهرام میکائیلیچمدانهای خالی (چمدانهای خالی)
تولید سال 1391   مرکز مهاباد

آخرین روزهای رژیم شاهنشاهی است. شاه مملکت را ترک کرده و تیمسار که مدتهاست مخفیانه به واسطه پروفسور شالتازار در حال ساخت ماشین زمان است می خواهد وارد زمان و مکانی شود که همچنان قدرتش حفظ شود، اما ماشین زمان دچار نقص فنی شده و ...

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال