عوامل برنامه :

کارگردان : نصرالله نارویی
زیارت زنان
تولید سال 1392   مرکز سیستان و بلوچستان

بی بی دوست زیارتگاهی در سیستان که به باور مردم، متعلق به بانویی سیده از خاندان حضرت علی (ع) است و تنها دختران و زنان حق ورود به داخل آرامگاه را دارند و هیچ مردی اجازه داخل شدن به آن را ندارد. بی بی دوست از جمله مکانهای مقدس و منحصر به فردترین زیارتگاه برای مردم دیار سیستان است. مردم بومی سیستان داستان سیده ˈبی بی دوستˈ را این گونه روایت می کنند: در روزگاران گذشته دختری سیده به همراه برادرش سرگرم شبانی بودند که مردی قصد آزار و تعرض به او را می کند، دختر می گریزد تا به جایگاه کنونی زیارتگاه می رسد و از فرط خستگی از رفتن باز می ماند و در این هنگام برای در امان ماندن از تعرض مرد مهاجم، دست به دعا بر داشته و از خدا می خواهد که زمین دهان بگشاید و او را ببلعد و فریاد می زند ˈای زمین مرا دریابˈ و زمین نیز به خاطر پاکی و صداقت این دختر دهان می گشاید و او درون خاک ناپدید می شود، در حالی که گوشه ای از چادرش بیرون از خاک می ماند. از آن زمان به بعد جایگاه فرو رفتن این دختر پاکدامن در زمین به زیارتگاه تبدیل و پاکی و نجابت آن سیده بزرگوار زبانزد همگان می شود. مزار ˈبی بی دوست سیستانˈ در شرق شهر زابل بر روی تپه های باستانی قرار گرفته که می گویند متعلق به عصر اشکانیان است

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%
 

سایر مستند های اجتماعی