عوامل برنامه :

کارگردان : فاطمه دانایی
شاخه نبات (شاخه نبات)
تولید سال 1391   مرکز یزد

خرما و رسم و رسوم آن در شهرستان بافق + خانه پدر(ضرب المثل خرما)

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
شاخه نبات (24 دقیقه)
 
شاخه نبات (27 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال