عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
تهیه کننده : بهرام نوریکس بی کسان
تولید سال 1392   مرکز گیلان

زن و مرد جوانی مشکل شدید مالی دارند تا اینکه و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال