عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
چهره ماندگار
تولید سال 1391   مرکز کردستان

این برنامه توضیحاتی درباره رنگرزی و نحوه سنتی ونحوه آن در استان کردستان می پردازد که متاسفانه الان فقط یک نفر دراین حرفه مشغول است که گزارش برنامه او را معرفی می نماید.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال