عوامل برنامه :

کارگردان : سید آزاد پیر خضری
سفری به تاریخ
تولید سال 1391   مرکز کردستان

این برنامه پیشینه تاریخی و فرهنگی استان کردستان و مراسم خاص مذهبی این دیار را توضیح می دهد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 0%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 100%
 

سایر ترکیبی های تاریخی