عوامل برنامه :

کارگردان : شهرام میکائیلی
تهیه کننده : شهرام میکائیلیبر فراز زمان(اسب آبنوس) (بر فراز زمان)
تولید سال 1392   مرکز مهاباد

حکیمی به عنوان هدیه به پادشاه اسب آبنوس می دهد که می تواند پرواز کند. شاهزاده هرمز سوار بر اسب می شود و به سرزمین دیگری می رود و عاشق شاهزاده خانم آنجا می شود. اما ...

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال