عوامل برنامه :

کارگردان : محمد حسن بانی
تهیه کننده : علیرضا گوهریآسمان شكافت
تولید سال 1391   مرکز سمنان

توطئه ابن ملجم مرادي و قطام براي شهادت امام علي (ع)

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال