عوامل برنامه :

کارگردان : محمد حسن بانی
تهیه کننده : رضا رحیمیانمثل آسمان (مثل آسمان )
تولید سال 1391   مرکز سمنان

پيرزني كه در پي يافتن فرزندخوانده گمشده است و بچه هاي ديگر از او پنهان مي كنند كه پسر گمشده در زندان است . تا اينكه پير زن متوجه مي شود ...

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
مثل آسمان (26 دقیقه)
 
مثل آسمان (26 دقیقه)
 
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال