عوامل برنامه :

کارگردان : محمد حسن بانی
تهیه کننده : مجید چنگيزيانروشن دلان
تولید سال 1391   مرکز سمنان

دختري بر خلاف نظر خانواده خود با جواني ازدواج مي كند . پس از مدتي همسرش نابينا مي شود و معالجات نتيجه نمي دهد. در اين اثنا آنها صاحب فرزند مي شوند و ...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال