عوامل برنامه :

کارگردان : محمد حسن بانی
تهیه کننده : رضا رحیمیان

نویسنده : جواد حسینیان

باده پرستان
تولید سال 1391   مرکز سمنان

رسول جانباز جنگ تحمیلی ست که باید عمل شود او می فهمد که شاید نتواند پس از عمل زیاد زنده بماند پس اجازه می خواهد به زیارت امام حسین (ع) برود سپس عمل کند ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال