عوامل برنامه :

کارگردان : محمد حسن بانی
تهیه کننده : رضا رحیمیانبوی باران بوی خاک
تولید سال 1391   مرکز سمنان

مریم دختر معلولیست که به دلیل شرایط جسمی خود افسرده شده و احساس پوچی می کند اما پس از دیدن مسابقات پاراالمپیک....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال