عوامل برنامه :

کارگردان : مهران مجید پناه
حکیم فردوسی
تولید سال 1391   مرکز سمنان

این برنامه به بیان زندگی و اثر ماندگار حکیم و شاعر بلند آوازه ایرانی ابوالقاسم فردوسی می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%