عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا مهدوی
اصلی و کرم
تولید سال 1391   مرکز آذربایجان شرقی

داستان اصلی و کرم از مشهور ترين و محبوب ترين داستنهای عاميانه آذربايجان است که عاشيق های محلی آذری هم بسيار آن را نقل و روايت می کنند . کرم پسر خانواده ای فقير است که عاشق اصلی می شود ولی پدر دنيا دوست و بی عاطفه اصلی مانع ازدواج آن دو می شود . پدر اصلی که سماجت کرم را می بيند ، از شهر تبريز با خانواده اش می گريزد و کرم اين عاشق راستين در جامه عاشيق ها ی آإری کوی به کوی و شهربه شهر در پی اصلی می رود و در نهايت با دسيسه ی پدر اصلی هر دو عاشق پاک و نا کام را به کام مرگ می فرستد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 86%
 
خوب 5%
 
متوسط 2%
 
ضعیف 5%
 

سایر نمایش های فرهنگی