عوامل برنامه :

کارگردان : عیوض پورحسن
دان اولدوزلاری ( شهيد تجلايي )
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

از زبان خاک پاک ميهن اسلامی رشادتها و داستان زندگی شهيدی از فرماندهان دفاع مقدس نقل می شود و در اثنای برنامه از صدای خانواده و همرزمان شهيد استفاده می شود .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال