عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا مهدوی
سارا
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

داستان سارا حکايت دختر آذری است که در غياب خان چوپان که نامزد اوست به زور مورد خواستگاری خان منطقه جهت ازدواج قرار می گيرد که او به جهت وفاداری به نامزدش ترجيح می دهد خود را به رود ارس بسپارد .

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال