عوامل برنامه :


سر نی 20 ، 21 و 22 ( سر نی 20 ، 21 و 22 )
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

در اين برنامه ابیاتی از مثنوی معنوی مولانا خوانده می شود و سپس توسط کارشناس برنامه نکات مشکل متنوی مولوی و داستانهای اين مجموعه شرح و توضيح داده می شود . بحث کارشناسی - موسيقی بی کلام و آواز و گفتار ازجمله آيتم های برنامه می باشند .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال