عوامل برنامه :

کارگردان : مجید عبدالله زاده
نقش خيال 2 و 3 (نقش خيال 2 و 3 )
تولید سال 1392   مرکز آذربایجان شرقی

در اين دو برنامه خصوصيات شعری نظامی گنجوی در مجموعه خسرووشيرين بررسی می شود و متن برنامه با مو سيقی آن امتزاج مطلوبی پيدا می کند . برنامه دارای کارشناس نيز هست .

کلمات کلیدی :


دسترسی سریع :


 
سایر قسمت های این مجموعه
نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال