عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
تهیه کننده : عباس طاهريدنیای روشن
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

داستان دختری نابینا یی که درروند ادامه تحصیل خود درگیر داستانهایی می شود...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال