عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
تهیه کننده : عباس طاهريهمراهان
تولید سال 1392   مرکز خراسان رضوی

حجربن عدی از صحابه پیامبر اکرم (ص) واز یاران ومحبان امیرمومنان بودکه این داستان بخشی از زندگی حجررا روایت می کند که به دستور معاویه اورا به همراه پسرش به قتلگاه می برند. دراین مسیر اتفاقاتی روی می دهد....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال