عوامل برنامه :

کارگردان : مهدی میری مقدم
درهمسایگی بهشت
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

سیره عملی ورفتاری امام رضا(ع)-طب الرضا-معرفی اماکن وموسسات استان قدس رضوی

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال
 
عالی خوب متوسط ضعیف
ثبت نظر
عالی 100%
 
خوب 0%
 
متوسط 0%
 
ضعیف 0%