عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
تهیه کننده : عباس طاهريسرو – بفرمایید -1
تولید سال 1391   مرکز خراسان شمالی

داستانهای اجتماعی درباره موضوعات مختلف. در داخل تاکسی تلفنی یک مشکل اجتماعی یا یک رفتار اجتماعی ویا یک مشاجره خانوادگی اتفاق می افتد وخود راننده تاکسی تلفنی هم با مساف درگیر ماجرا می شود و...

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال