عوامل برنامه :

کارگردان : عباس طاهري
نمایش "خارکن"
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

روزی حاکم دیاری به اتفاق امیران و وزیران خود برای شکار به صحرا می رفت که....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال