عوامل برنامه :

کارگردان : بهرام نوری
تهیه کننده : بهرام نوریدو قدم مانده
تولید سال 1392   مرکز گیلان

دو پسرجوان که کیف قاپ هستند سعی می کنند کیف پیرزنی را که از بانک خارج شده بدوزدند تا اینکه ....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال