عوامل برنامه :

کارگردان : علیرضا احمدی
مسابقه سی
تولید سال 1392   مرکز لرستان

این مسابقه به معرفی اماکن تاریخی ومذهبی و آداب و رسوم و همچنین آثار طبیعی و گردشگری لرستان می پردازد.

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال