عوامل برنامه :

کارگردان : امیر رضا رئوف
دلم هوای قصه کرده
تولید سال 1391   مرکز خراسان رضوی

قصه دختری است که آرزو دارد خادم حرم امام رضا(ع)باشد و از سوی دیگر مادرش هم دچار بیماری است که .....

کلمات کلیدی :


نام و نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
ارسال